Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Podjęliśmy decyzję o zamknięciu serwisu www.bankmodeli3d.pl. Bezpłatne modele 3d w dobrej jakości są coraz bardziej powszechne i ogólnodostępne, zniknęła więc potrzeba giełdy zleceń.

Prosimy wszystkich użytkowników o zgłoszenie się na admin@bankmodeli3d.pl w celu uregulowania zaległych płatności zgodnie z Regulaminem serwisu.
Czekamy na Wasze zgłoszenie do DO KOŃCA WRZEŚNIA, po 30.09.2018 r. uregulowanie jakichkolwiek tematów związanych z bankiem modeli 3d będzie niemożliwe. Dziękujemy wszystkim użytkownikom naszego serwisu, zarówno rysownikom jak i poszukiwaczom modeli 3d! :)

Architektów i projektantów wnętrz, zainteresowanych konkretnymi modelami 3d w najlepszej jakości, gwarantowanej przez rysowników i grafików firmy CAD Projekt K&A, zapraszamy na naszą stronę internetową --> www.cadprojekt.com.pl/bank-modeli-3d/ z darmowymi modelami 3d do wyposażenia wnętrz.
Wyszukiwarka
Schowek
Twoje kredyty:  0,00 zł
wpłacone: zł
zarobione: zł
Liczba produktów:  0
Wartość:  0,00 zł
3DCADZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.BANKMODELI3D.PL

 

I Założenia wstępne

1. Serwis www.bankmodeli3d.pl, zwany dalej Bankiem, jest prowadzony i zarządzany przez firmę CAD Projekt.

2. Zadaniem Banku jest pośredniczenie pomiędzy osobami wykonującymi projekty obiektów w technice 3D a osobami pragnącymi wykorzystać takie modele w swojej pracy.

3. Korzystanie z Banku, czyli rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika są bezpłatne.

4. Wszelkie transakcje w Banku odbywają się za pośrednictwem specjalnej wirtualnej jednostki monetarnej, zwanej Kredytem.

5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. W wypadku rażących przypadków naruszenia niniejszego regulaminu Użytkownik może otrzymać karę upomnienia, czasowej blokady konta lub usunięcia konta i blokady adresu IP, z którego konto zostało założone.


II Definicje

1. Użytkownik - to każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się w Banku.

2. Użytkownik-Sprzedawca - to każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się w Banku i wystawi opracowane przez siebie obiekty na sprzedaż.

3. Użytkownik-Kupujący - to każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się w Banku w celu zakupienia obiektów wystawionych przez innych Użytkowników na sprzedaż.

4. Obiekty - to modele przestrzenne 3D prezentowane jako pliki *.dwg, *.3ds, *.blend, *.max, *.obj oraz *.skp  i tekstury, prezentowane jako pliki *.jpg.


III Prawa i obowiązki Użytkownika-Sprzedawcy

1. Każdy Użytkownik-Sprzedawca ma prawo do zamieszczenia dowolnej liczby modeli 3D i tekstur, których jest autorem, lub do których posiada materialne prawa autorskie.

2. Każdy Użytkownik-Sprzedawca jest zobowiązany zamieszczać modele 3D i tekstury wystawione na sprzedaż w zgodzie z Regulaminem.

3. Każdy Użytkownik-Sprzedawca ma prawo do wyznaczenia jednej z możliwych cen za wystawiany obiekt. Przedziały cenowe ustala Bank.

4. Każdy Użytkownik-Sprzedawca ma prawo do stałego wglądu w swoje konto, na którym rejestrowana jest historia jego transakcji, ilość wejść na strony zawierające jego modele 3D, ilość wyświetleń każdego z modeli, komentarze i aktualny stan konta kredytowego.

5. Każdy Użytkownik-Sprzedawca ma prawo do likwidacji swojego Konta Użytkownika.

6. Procedura dodawania obiektów jest następująca; Użytkownik-Sprzedawca musi posiadać Konto Użytkownika w serwisie www.bankmodeli3d.pl, musi przesłać podgląd pliku w formacie *.jpg, zachowując standardy obowiązujące w Banku, musi przesłać plik główny, w formacie *.dwg, *.3ds, *.blend, *.max, *.obj lub *.skp (modele 3d) lub *.jpg (tekstury). Maksymalny rozmiar pliku podglądowego w formacie *.jpg wynosi 500x500 pikseli i nie może być większy niż 100 KB. Zamieszczony plik w formacie *.dwg, *.3ds, *.blend, *.max, *.obj lub *.skp (model przestrzenny 3d) nie może przekroczyć rozmiaru 20 MB. Zamieszczony plik w formacie *.jpg (tekstura) nie może przekroczyć 10 MB. Pliki większe będą automatycznie odrzucane przez serwer.

7. Nadesłane materiały podlegają każdorazowej weryfikacji przez pracownika Banku i dopiero po przejściu weryfikacji zostają umieszczone w bazie danych Banku.

8. Możliwość dodawania nowych plików istnieje dopiero po pozytywnym przejściu weryfikacji modelu poprzednio dodanego. Po weryfikacji pierwszego dodanego obiektu, Użytkownik-sprzedawca może dodać dowolną ilość nowych obiektów, które poddane zostaną weryfikacji i dopiero potem zamieszczone w bazie Banku.

9. Użytkownik-Sprzedawca sam określa dane pliku, między innymi nazwę i słowa kluczowe, a także przypisuje obiekt do wybranej kategorii.

10. Użytkownik-Sprzedawca sam określa kategorię, w której zamieszcza swój plik. Wybór ten również podlega weryfikacji przez pracownika Banku i może być zmieniony w celu bardziej adekwatnego dostosowania nadesłanego pliku do systemu kategorii obiektów. Bank nie ma obowiązku informować Użytkownika-Sprzedawcy o tym, że zmienił kategorię wystawionego na sprzedaż obiektu.

 

IV Prawa i obowiązki Użytkownika-Kupującego

1. Każdy Użytkownik-Kupujący ma prawo do wybrania dowolnego modelu 3D lub tekstury z bazy zamieszczonej w Banku.

2. Każdy Użytkownik-Kupujący ma prawo do zakupu wybranego obiektu po cenie zamieszczonej na stronie Banku.

3. Każdy Użytkownik-Kupujący ma prawo do likwidacji swojego Konta Użytkownika.

 

V Sprzedaż modeli i obiektów

1. Sprzedaż modeli 3D i innych obiektów zamieszczonych w Banku odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.bankmodeli3d.pl.

2. Za sprzedany obiekt Użytkownik-Sprzedawca otrzymuje ilość kredytów, za jaką wystawił obiekt do sprzedaży, umniejszoną o prowizję pobieraną przez Bank od operacji sprzedaży.

3. Kredyty na koncie Użytkownika-Sprzedawcy pojawiają się natychmiast po zakupieniu jego obiektu.

 

VI Zakup modeli i obiektów

1. Zakup modeli 3D i innych obiektów zamieszczonych w Banku odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.bankmodeli3d.pl.

2. Za kupowany obiekt Użytkownik-Kupujący zobowiązuje się przelać na konto Banku taką ilość kredytów, jaką za model zaproponował Użytkownik-Sprzedawca. Po dokonaniu transakcji Bank automatycznie uzupełnia konto Użytkownikowi-Sprzedawcy o jego honorarium, czyli wartość wpłaconą przez Użytkownika-Kupującego, pomniejszoną o prowizję Banku.


VII Opłaty i prowizje

1. Korzystanie z Banku, czyli prowadzenie konta, wystawianie obiektów do sprzedaży i przeglądanie bazy danych są bezpłatne.

2. Za zakup obiektów lub modeli za pośrednictwem Banku od Użytkownika-Kupującego nie jest pobierana prowizja.

3. Za sprzedaż obiektów lub modeli za pośrednictwem Banku pobierana jest od Użytkownika-Sprzedawcy prowizja w wysokości 40% wartości sprzedaży.


VIII Wpłaty i wypłaty

1. Środki wpłacone i niewykorzystane na zakupy w Banku mogą zostać zwrócone wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika i po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 PLN. Środki pozyskane jako upusty, kredyty promocyjne i rabaty przy zakupie pakietów nie są w tym rozliczeniu uwzględniane.

2. Środki wpłacone w Banku udokumentowane są fakturą VAT wystawianą na Użytkownika zgodnie z danymi zawartymi w jego Panelu Użytkownika.

3. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin upoważnia jednocześnie firmę CAD Projekt do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

4. Środki zarobione na sprzedaży modeli i tekstur mogą być wypłacone na wyraźne żądanie Użytkownika wyłącznie na wskazany przez niego w profilu Użytkownika numer konta bankowego. Wypłata odbywa się nie częściej niż raz w miesiącu.

5. Środki zarobione na sprzedaży modeli i tekstur mogą być wypłacone na wyraźne żądanie Użytkownika wyłącznie na podstawie:

a) faktury VAT wystawionej na CAD Projekt K&A, ul. Kmieca 19A, 61-654 Poznań, numer NIP 779-00-34-266, REGON 632223660, PKO BP, numer rachunku 78 1440 1387 0000 0000 0749 4319, lub

b) umowy o dzieło pobranej ze strony Banku, wypełnionej, podpisanej i nadesłanej na adres firmy CAD Projekt, K&A, ul. Kmieca 19A, 61-654 Poznań.

6. W przypadku wypłaty należności na podstawie umowy o dzieło kwota zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy, naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.


IX  Giełdy zleceń -Warunki licencji

1.Użytkownik udziela  Zlecającemu wieczystej,niewyłącznej, cedowanej i globalnej licencji na korzystanie ze swojej Pracy w ramach przedstawionych poniżej warunków wraz z przeniesieniem na Zlecającego wszelkich majątkowych praw autorskich.

2.W ramach licencji Zlecający może wykorzystywać Pracę do dalszej sprzedaży, do licencjonowania lub do innego typu dystrybucji.

3.W ramach licencji Zlecający i tylko on jest uprawniony do szerokiego zakresu korzystania z Pracy. Może przekazywać pliki zawierające Pracę i dzieła pochodne swoim klientom, drukarniom lub usługodawcom internetowym w celu reprodukcji, oraz dowolnie korzystać z majątkowych praw autorskich do wykonanej Pracy

4.Licencja obowiązuje do momentu jej zakończenia

5.Licencję można zakończyć poprzez zniszczenie (skasowanie) Pracy i wszelkich dozwolonych niniejszą licencją dzieł pochodnych, w których praca została wykorzystana.


X Reklamacje

1. Użytkownik-Kupujący ma prawo do reklamacji, jeśli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostaną zrealizowane przez Bank lub Użytkownika-Sprzedawcę, lub jeśli są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację złożyć można drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail na adres reklamacje@bankmodeli3d.pl, lub pisemnie na adres CAD Projekt – BankModeli3d.pl, ul. Kmieca 19A, 61-654 Poznań.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Użytkownika-Kupującego i Użytkownika-Sprzedawcy oraz opis rodzaju zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Jeśli informacje podane w reklamacji wymagać będą uzupełnienia, Bank zwróci się do osoby składającej reklamację o złożenie ich w odpowiedniej formie.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi, który ją złożył, drogą elektroniczną.


XI Polityka prywatności

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wyłącznie dla potrzeb Banku.

2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.


XII Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się poprzez ich ogłoszenie na stronie głównej. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

2. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć za pośrednictwem administracji Banku, rozstrzygają sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Użytkowników pozostających w sporze.